Een koppel gaat trouwen op het strand Een net getrouwd stel kussen elkaar op het strand Een stel op huwelijksreis lopen op het strand

TUI: Retourticket Aruba
vanaf Euro 499,-

excl. € 15,- boekingskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Aruba Trouwen en Bruiloften

Ook buitenlanders kunnen trouwen op Aruba! Alle huwelijke voor de burgerlijke stand vinden plaats op het stadhuis. Nadat het huwelijk op het stadhuis heeft plaatsgevonden, moet de huwelijksakte (standaard in het Nederlands) worden voorzien van de juiste stempels en handtekeningen, alvorens het meegenomen kan worden. Deze huwelijksakte dient bij terugkeer in eigen land bij je eigen gemeente te worden geregistreerd.

Het stadhuis is open van maandag tot vrijdag en op verzoek op zaterdagen tegen een extra vergoeding.

De benodigheden om te trouwen

Tenminste drie (3) weken voor de trouwdatum moet men huwelijksaangifte (ondertrouw) doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in Aruba. Als men minder dan drie (3) weken op Aruba gaat verblijven, moet men schriftelijk in ondertrouw gaan. Procedure voor de schriftelijke ondertrouw c.q. huwelijksaangifte en Formulier voor de schriftelijke ondertrouw aanvragen bij:

Instantie:
Ambtenaar van de Bureau Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister

Adres:
Schoolstraat 2
Oranjestad - ARUBA Telefoon: 00-297-5834400
Fax: 00-297-5839160

Samen met deze formulieren worden tevens opgestuurd:

 • Een uitvoerig uittreksel of afschrift van de geboorteakte van de aanstaanden;
 • Indien het vorige huwelijk is ontbonden: uittreksel uit het echtscheidings- of overlijdensregister;
 • Verklaring van burgerlijke staat van beiden met vermelding nationaliteit;
 • Kopie paspoort van beiden: een van beide moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • Naam en geboortedatum van twee getuigen; als zij niet op Aruba wonen, moeten zij de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Het is belangrijk om bij terugkomst in Nederland de trouwakte aan te vragen bij de BBSB en deze mee te nemen.

 

Trouwen voor de kerk

Na de burgerlijke huwelijksvoltrekking kunnen de pasgehuwden ook een religieuze inzegening van hun huwelijk op Aruba laten plaatsvinden. De inzegening kan onder andere volgens onderstaande geloofsovertuigingen plaatsvinden.

Katholieke Kerk

Als u het huwelijk volgens de Katholieke Kerk wilt laten inzegenen, dan heeft u de volgende documenten nodig: Sint Fransiscus kerk in Oranjestad

 • Bewijs dat de toekomstige bruid en bruidegom een voorhuwelijkse voorbereiding hebben bijgewoond;
 • Schriftelijke toestemming van de priester(s) van de aanstaanden om op Aruba te huwen;
 • De plaatselijke priester(s) moet(en) eveneens een officiële verklaring afgeven dat geen der partijen voordien een kerkelijk huwelijk is aangegaan;
 • Een kopie van het huwelijksbewijs, als bewijs dat het paar wettelijk gehuwd is in het land van herkomst of een uittreksel van de huwelijksakte;
 • Doopsel- en vormselbewijzen van beide partijen en kopieën van hun paspoorten of van hun identiteitsbewijzen;
 • Opgave van de volledige namen en adressen van de getuigen.

Alle documenten moeten worden ingediend 4 maanden vóór de geplande huwelijksdatum. Het voorgestelde huwelijk moet plaats vinden "in" een kerkgebouw.

U moet wel rekening houden dat bovenstaande vereisten thans worden bijgesteld en het is raadzaam om eerst navraag te doen bij de:

 • Centro Pastoral Aruba, Santa Cruz 35 B, telefoon +(297) 585 5985, Fax: +(297) 585 1585;
 • Pastorie van de St. Franciscus kerk, Irausquinplein 3, Oranjestad, telefoon +(297) 582 1434;
 • Pastorie van de St. Anna kerk, Noord 16, Oranjestad, telefoon +(297) 587 1409, Fax: +(297) 587 8554.

Protestante-, Anglicaanse- en of Methodisten godsdienst

Als u het huwelijk volgens de Protestante-, Anglicaanse- en of Methodisten godsdienst wilt laten inzegenen dan gelden de volgende richtlijnen.Protestantse kerk te Sero Colorado

De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in een van de plaatselijke protestantse, anglicaanse of methodistische kerken of waar het paar dat verkiest;
Een kopie van het huwelijksbewijs uit het land van herkomst, indien het paar buiten Aruba is getrouwd of een uittreksel van de huwelijksakte als het huwelijk op Aruba heeft plaatsgevonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de:

 • Protestantse kerk, Wilhelminastraat 1, Oranjestad, telefoon +(297) 582 1435, e-mail: protestantsegemeente@setarnet.aw;
 • Anglicaanse kerk, Weg Sero Preto 31, San Nicolaas, telefoon +(297) 584 5142 of +(297) 584 3394;
 • Methodisten Kerk, Longfellowstraat 3, Oranjestad, Correspondentieadres: Postbus 2149, San Nicolas, Telefoon/fax +(297) 584 5243, e-mail: arubamethch@setarnet.aw.

Joods

Indien u het huwelijk volgens het Joodse geloof wilt laten inzegenen, dan gelden onder andere de volgende richtlijnen: Synagoge in Aruba

 • Beide partners moeten joods zijn. Zij moeten een verificatie van hun jodendom van de rabbijn van hun woonplaats indienen bij de Arubaanse joodse gemeenschap;
 • Men moet een formele aanvraag indienen bij de joodse gemeenschap van Aruba;
 • De cantor van Aruba accepteert bewijzen van jodendom van de erkende Orthodoxe, Conservatieve, Gereformeerde, Liberale en Reconstructionistische autoriteiten;
 • De synagoge van Aruba is een onafhankelijke, conservatief gereformeerde congregatie;
 • De huwelijksplechtigheid kan plaatsvinden in de synagoge of op een andere plaats naar keuze van het paar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Israëlische Gemeente Beth Israël, Adriaan Laclé Boulevard 2, Oranjestad. Telefoon +(297)) 588 6228, Fax +(297) 588 6264.

Overige religieuze inzegeningen

Voor alle religieuze inzegeningen geldt dat men gepaste kleding moet dragen. Dit houdt in; geen badpakken of wikkelrokken (pareo) voor de bruid, de bruidegom mag een short dragen.

Voor het inzegenen van een huwelijk kan een vergoeding gevraagd worden en of een donatie wordt zeer gewaardeerd. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de desbetreffende kerkelijke autoriteiten.

Trouwen op zee

Voor het trouwen op zee geldt het volgende:

Een kapitein van een schip is niet gemachtigd om een huwelijk te voltrekken conform de Nederlandse- en/of de Arubaanse wetgeving. Deze regel geldt voor de internationale wateren en voor de havens. De enige uitzondering op deze regel is, als de kapitein van het schip hiervoor de machtiging heeft gekregen van het land waaronder wiens vlag het schip geregistreerd staat.

 

Weddingplanners & Ceremoniemeesters

Weddingplanners & Ceremoniemeesters op Aruba inhuren is zeer gebruikelijk en ook erg handig.

Bedrijf / Accommodatie Telefoon +297 E-mail
Amsterdam Manor Beach Resort 527-1100 klik hier
Manchebo Beach Resort & Spa 582-3444 klik hier
Ceremonies & Bruiloftvieringen Europe: +31-20-890-5464 klik hier
Wed Aruba - Deyanira N. Zúñiga 593-7271 klik hier

 

Trouwlocaties

Bruiloftcermonies kunnen gehouden worden in een kerk, op een golfbaan, op vele stranden en zelfs op een trouwkapel op het strand (Manchebo Beach Resort)!

Bedrijf / Accommodatie Telefoon +297 E-mail
Amsterdam Manor Beach Resort 527-1100 klik hier
Manchebo Beach Resort & Spa 582-3444 klik hier

 

Catering - Bruilof en/of Receptie

Vele restaurants op Aruba kunnen de catering verzorgen voor een bruiloft en/of receptie. Soms kunnen ze ook de bruiloftfeest en/of receptie accommoderen.

Restaurant Lokatie / mogelijkheden
French Steakhouse Binnen, buiten, strand, trouwkapel op het strand
Passions on the Beach Buiten, op het strand, uitzicht bekende Divi-Divi boom
Tulip Restaurant Binnen, buiten