Aruba Trip Reports

TUI: Retourticket Aruba
vanaf Euro 499,-

excl. € 15,- boekingskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Privacybeleid ArubaVakantieGids.nl

WorldWide TravelGuide B.V. (eigenaar van deze website), gevestigd aan de ambachtsweg 12-b, 1271 AM Huizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring is vastgelegd hoe WorldWide TravelGuide B.V. omgaat met persoonsgegevens, waar ze voor gebruikt worden en welke maatregelen we nemen om deze te beschermen. Wanneer je hier vragen over hebt kan je contact opnemen met info@worldwide-travelguide.com

.

Persoonsgegevens die WorldWide TravelGuide B.V. (WWTG) verwerkt verkregen door deze website
WWTG verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je gegevens aan ons hebt verstrekt.

Onderstaand een overzicht van de gegevens die wij mogelijk middels deze dienst/website verzamelen:

Persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen:

  • naam (kan zowel voornaam als achternaam bevatten)
  • E-mailadres
  • eventueel uw telefoonnummer
  • ip-adres (geanonimiseerd, bij het invullen van contactformulieren wordt deze binnen 24 uur verwijderd tenzij er sprake is van 'misbruik' van de webformulieren)

Waarom heeft WWTG deze persoonsgegevens nodig?
WWTG verwerkt deze persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om op basis van je geanonimiseerd surfgedrag onze diensten dusdanig aan te passen dat ze beter aansluiten op je voorkeuren.
  • Om je een antwoord te kunnen geven op eventuele vraag die je per mail, telefonisch of een ingevuld contactformulier stelt.

Hoe gebruikt en beschermt WWTG deze persoonsgegevens?
WWTG verwerkt niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de dienst.

Geheimhoudingsplicht
Iedereen die werkzaam is binnen of voor WWTG en toegang heeft tot persoonsgegevens is contractueel gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd.

Beveiliging
WWTG neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Met wie deelt WWTG deze persoonsgegevens?
WWTG gebruikt de persoonsgegevens voor de eigen bedrijfsvoering. Soms kan het nodig zijn om deze persoonsgegevens te delen met organisaties die voor ons werkzaamheden verrichten of waarmee we samenwerken.

Google Analytics
Met behulp van Google Analytics kunnen we informative verzamelen over de bezoeken aan en het gebruik van deze website/dienst. WWTG heeft met Google een bewerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld door Google worden geanonimiseerd en versleuteld. Het delen van deze gegevens met andere Google-diensten staat uit.

YouTube Videos
Op onze website maken wij gebruik van YouTube-video‘s, die zijn opgeslagen op https://www.youtube.com/. Je kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Pas wanneer je een video bekijkt, worden YouTube-cookies op jouw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan YouTube-exploitant Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op YouTube, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar YouTube-exploitant Google Inc.: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van jouw browser.

Vimeo Videos
Op onze website maken wij gebruik van Vimeo-video‘s, die zijn opgeslagen op https://vimeo.com/. Je kunt deze rechtstreeks vanaf onze website bekijken. Pas wanneer je een video bekijkt, worden Vimeo-cookies op jouw computer opgeslagen en gegevens gezonden aan Vimeo Inc., 555 West 18th Street New York, New York 10011, Verenigde Staten.
Bij het bekijken van een video die is opgeslagen op Vimeo, worden in ieder geval de volgende gegevens gezonden naar Vimeo Inc: IP-adres en cookie-ID, het specifieke adres van de op onze site geselecteerde pagina, systeemdatum en tijdstip van de oproep, identificatie van jouw browser.

Google Maps
Google Maps plaatst geografische kaarten op de websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, om voorkeuren op te slaan zoals bijvoorbeeld om het in- of uitzoomniveau te onthouden en statistieken met betrekking tot het gebruik op te slaan.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Indien je vragen hebt over specifieke gegeven neem dan even contact op met info@worldwide-travelguide.com.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Als bezoeker van de website maak je gebruik van een dienst. Je hebt het recht op je eigen gegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Dit betekent dat je een verzoek kan indienen voor inzage, correctie of verwijdering. Dit verzoek mag je sturen naar info@worldwide-travelguide.com. Geef hierbij aan om welke dienst of website het gaat.

Wel willen we er zeker van zijn dat het verzoek door jou is gedaan. Ter bescherming van ieders privacy vragen we wellicht om aanvullende documentatie die aantoont dat het verzoek door jou is gedaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op je verzoek.

Welke cookies gebruikt WWTG?
Een cookie is een klein tekstbestand die op je computer, smartphone of ander digitaal apparaat wordt opgeslagen. Onderstaand hebben wij weergegeven welke cookies op je apparaat kan worden geplaatst door gebruik te maken van deze dienst/website.

Naam – Soort – Aanbieder – Doel – Vervaldatum
ga – Analytisch – Google Analytics – Onderscheiden van unieke bezoekers – 2 jaar
gid – Analytisch – Google Analytics – Onderscheiden van unieke bezoekers – 24 uur

Recht op indienen van een klacht
Indien je als bezoeker van deze website/dienst bezwaar wil maken tegen de wijze waarop WWTG jouw persoonsgegevens verwerkt dan kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contact
Indien je vragen of opmerkingen hebt over privacy en cookies dan kan je contact opnemen WorldWide TravelGuide B.V. via info@worldwide-travelguide.com.