Aruba Trip Reports

TUI: Retourticket Aruba
vanaf Euro 499,-

excl. € 15,- boekingskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Gebruiksvoorwaarden ArubaVakantieGids.nl

Deze website is het eigendom van WorldWide TravelGuide b.v.. Alle informatie op deze website is bedoeld ter informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een advies of dienst. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Ondanks het feit dat WorldWide TravelGuide b.v. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan WorldWide TravelGuide b.v.. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Beperking van de aansprakelijkheid

WorldWide TravelGuide b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, misbruik van deze internetsite, verlies van gegevens, het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Informatie van derden - Links

Wanneer WorldWide TravelGuide b.v. hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat WorldWide TravelGuide b.v. de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. WorldWide TravelGuide b.v. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door WorldWide TravelGuide b.v. niet geverifieerd.

© 1999 - 2024 WorldWide TravelGuide b.v.

Ambachtsweg 12-B
1271 AM Huizen
Nederland
Telefoon: +31 (0)35 - 623 43 33
Website: www.WorldWide-TravelGuide.com