Bushalte en wegbewijzering Huurauto's staan geparkeerd

°C - °F

meer weersverwachting...

Live Webcams

TUI: Retourticket Aruba
vanaf Euro 499,-

excl. € 15,- boekingskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Aruba Verkeersregels en Verkeersborden

Verkeersregels en tips

 • Op Aruba rijdt men rechts, wat dus niet veel problemen oplevert voor de meeste Europeanen, Noord- en Zuid-Amerikanen, wanneer zij zelf het eiland willen rondtoeren.
 • Rechts heeft voorrang.
 • Maximale snelheid binnen de bebouwde kom bedraagt 40 km/h. Buiten de bebouwde kom van 60 km/h, tenzij anders vermeld!
 • Op een T-splitsing heeft doorgaand verkeer altijd voorrang van zowel rechts als links!
 • Bij nat wegdek en regen, matig uw snelheid en afstand tot uw voorligger. De wegen zijn dan uiterst glad (een stuk gladder dan in Nederland) waardoor de remweg vrij lang is!
 • Parkeren is verboden
  • Langs gele lijnen
  • Op een brug
  • Bij een vluchtheuvel in het midden van de weg waarbij de afstand tussen de vluchtheuvel en berm kleiner is dan 3 meter
  • Binnen 5 meter van een bushalte.
 • Binnen de bebouwde kom, bij de verkeerslichten een aftsand tot de voorligger van minimaal 1 meter houden.
 • Licht- en/of geluidssignalen alleen toegestaan in noodsituaties!

Verkeersborden

Snelheid

 • Maximumsnelheid

 • Einde maximumsnelheid

 • Adviessnelheid

 • Einde adviessnelheid

Voorrang

 • Voorrangsweg

 • Einde voorrangsweg

 • Voorrangskruispunt

 • Voorrangskruispunt zijweg links

 • Voorrang verlenen

 • Stop eerst, voorrang verlenen

Geslotenverklaring

 • Gesloten in beide richtingen

 • Eenrichtingsweg, u mag hier niet inrijden

 • Eenrichtingsweg

 • Eenrichtingsweg, u moet naar rechts

 • Inrijden toegestaan

 
 • Geen toegang voor voertuigen met meer dan 2 wielen

 • Geen toegang voor fietsers

 • Geen toegang voor voetgangers

 • Geen toegang voor voertuigen langer dan 10 meter inclusief aanhang

 • Geen toegang voor voertuigen breder dan 2,3 meter

 • Geen toegang hoger dan 3,2 meter

 • Geen toegang zwaarder dan 4.8 ton (4800 kg)

Rijrichting

 • Rotonde, verplichte rijrichting

 • Gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft

 • Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

 • Gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven

 • Gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven

Parkeren en stilstaan

 • Parkeerverbod

 • Verbod stil te staan

 • Parkeergelegenheid

 • Taxistandplaats

 • Gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen alleen!

 

Overige geboden en verboden

 • Verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

 • Einde verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen

 • Verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting

 • Bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan

 • Keerverbod

 • Rechtsafslaan verboden

Verkeersregels

 • Autoweg

 • Einde Autoweg

 • Voetpad

 • Einde voetpad

 • Verplicht fietspad

Bebouwde kom

 • Bebouwde kom

 • Einde bebouwde kom

Waarschuwing

 • Slecht wegdek

 • Gevaarlijk kruispunt

 • Rotonde

 • Werk in uitvoering

 • Rijbaanversmalling

 • Rijbaanversmalling rechts

 • Slipgevaar

 • Kinderen /

 • Voetgangers

 • Verkeerslichten

 • Gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op een onderbord)

 

Bewegwijzering - Informatieborden

 • Zebrapad / Voetgangersoversteekplaats

 • Doodlopende weg

 • Vooraanduiding doodlopende weg

 • Bewegwijzering bestemmingen
  2A - is de nummer van de weg

 • Bushalte