Nederlands Paspoort Canadees en een Amerikaans Paspoort

TUI: Retourticket Aruba
vanaf Euro 499,-

excl. € 15,- boekingskosten
en € 2,50 Calamiteitenfonds

Aruba - Toelatingseisen Toeristen

Voor personen die Aruba als toerist wensen te bezoeken is het volgende van toepassing. Onder toerist wordt verstaan: elke persoon die Aruba bezoekt met als doel vakantie en ontspanning, sport, gezondheidsredenen, familie aangelegenheden, studie, godsdienstige doeleinden of zakenbezoek.
Toeristen mogen gedurende hun verblijf geen arbeid in Aruba verrichten.

Bij binnenkomst in Aruba moeten toeristen in het bezit zijn van:

 • een geldig paspoort bij zowel binnenkomst als voor de gehele duur van het verblijf (ook al valt Aruba onder het Koninkrijk der Nederlanden, u reist naar een ander werelddeel dus een identiteitskaart is niet voldoende!). Indien de toerist afkomstig is uit een visumplichtig land, dient hij over een geldig visumsticker te beschikken in zijn paspoort;
 • een volledig ingevulde en ondertekende ED-kaart (een immigratiekaart die u in het vliegtuig/schip krijgt);
 • een geldig retour- of doorreisticket;
 • de nodige documenten voor de toelating in het land van herkomst of een land waar de toerist het recht heeft te worden toegelaten; bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning (tijdelijk of voor onbepaalde tijd), een bewijs van terugkeer (re-entry) of een visum;
 • op verzoek van de migratieambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij een geldig reservering heeft voor een accommodatie op Aruba (bijvoorbeeld een hotelkamer of appartement) of dat hij eigendom bezit op Aruba (een woning, condominium, appartement, timeshare appartement of pleziervaartuig met een lengte van minstens 14 meter vanaf de waterlijn);
 • op verzoek van de migratie ambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt voor de nodige accommodatie (indien van toepassing) en om in zijn levensonderhoud te voorzien of een garantverklaring kunnen overhandigen van een legale ingezeten van Aruba die garant zal staan voor zijn verblijf.

De uiteindelijke toelating en verblijf op Aruba wordt bij aankomst bepaald door de migratieambtenaar. De migratie autoriteiten hebben het gezag om toelating aan de grens toe te staan of te weigeren. Toelating kan worden geweigerd indien bij binnenkomst niet aan alle toelatingsvoorwaarden wordt voldaan of indien de toerist op de signaleringslijst voorkomt van personen die niet tot Aruba toegelaten mogen worden.

Duur Toeristich Verblijf

De maximale periode dat iemand als toerist op Aruba mag verblijven is in principe 30 dagen. Een persoon mag in één kalenderjaar niet langer dan, in totaal, 180 dagen als toerist op Aruba verblijven.

Verlenging verblijf bij binnenkomst

De volgende personen kunnen bij binnenkomst op Aruba verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor meer 30 dagen, met een maximum van 180 dagen:

 • Nederlanders kunnen bij binnenkomst verzoeken om hun verblijf tot maximaal 180 dagen te verlengen;
 • onderdanen van de landen in lijsten A en visumplichtige personen die uitgezonderd zijn van visumplicht, kunnen bij binnenkomst op Aruba een verlenging van hun verblijf tot ten hoogste 180 aaneengesloten dagen aanvragen, indien zij eigendom bezitten op Aruba; hieronder wordt verstaan een woning, condominium, appartement, timeshare appartement of van een in Aruba afgemeerd pleziervaartuig met een lengte, op de waterlijn gemeten, van ten minste 14 meter. Enig bewijs van eigendom moet getoond kunnen worden.

Indien ze geen eigendom bezitten op Aruba kunnen ze in aanmerking komen voor een verblijf van maximaal 90 dagen indien zij in het bezit zijn van een, door een ingezetenen van Aruba of in Aruba gevestigde organisaties ondertekende, garantverklaring. Hierin verklaren ze dat zij garant staan voor alle kosten die kunnen voortvloeien uit hoofde van het korte verblijf van de vreemdeling in Aruba.

Toeristen die een verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor meer dan 30 dagen, dienen te beschikken over een reisverzekering (inclusief ziekte- en ongevallenverzekering), welke geldig is voor de duur van hun verlengde verblijf.

Verlenging verblijf na binnenkomst

Indien een toerist langer op Aruba wil verblijven dan het aantal dagen dat bij binnenkomst op de ED-kaart is verleend, maar niet voor langer dan 30 of 180 dagen (indien van toepassing), dan moet hij bij de DIMAS een verlenging van zijn toeristisch verblijf aanvragen. Het aanvraagformulier voor verlenging van toeristisch verblijf is beschikbaar op het kantoor van de DIMAS en kan ook via www.dimasaruba.com gedownload worden. Verlenging van het toeristisch verblijf kan van maandag tot en met donderdag tussen 2:30PM en 4:00PM gratis worden aangevraagd.

De volgende documenten moeten hierbij worden ingediend:

 • origineel aanvraagformulier verlenging toeristisch verblijf;
 • kopie van het voorblad van het paspoort van de aanvrager en van alle bestempelde en beschreven pagina’s. Het paspoort moet op het moment van indiening voor nog tenminste drie maanden geldig zijn;
 • kopie van de ED-kaart;
 • kopie van een geldig retourticket;
 • kopie reisverzekering(spolis), geldig voor de duur van het verlengde verblijf;
 • indien de aanvrager niet in zijn eigen privé woning of in een hotel verblijft, dan dient hij een garant verklaring van een legale ingezetene van Aruba die garant zal staan voor zijn verblijf te overleggen.

Iedereen die voor een periode van langer dan 180 dagen op Aruba wenst te verblijven, dient in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning en wordt niet als een toerist beschouwt.

 
 

Lijst van niet-visumplichtige nationaliteiten

Voor de Caribische gebieden van het Koninkrijk der Nederlanden (de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en Caribisch Nederland (de Nederlandse openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Albanië Honduras Panama
Andorra Hong Kong (*2) Paraguay
Antigua en Barbuda Hong Kong (*3) Polen
Argentinië Hongarije Portugal
Australië Ierland Roemenië
Bahama eilanden IJsland San Marino
Barbados Israël Servië
België Italië Seychellen
Belize Jamaica (*4) Singapore
Bosnië-Herzegovina Japan Sint Lucia
Brazilië Korea (Zuid) Sint Vincent, de Grenadine
Brunei Kroatië Slovenië
Bulgarije Letland Slowakije
Canada Liechtenstein Spanje
Chili Litouwen St. Christopher, Nevis (St. Kitts)
Costa Rica Luxemburg Suriname
Cyprus Macao (*5) Taiwan
Denemarken Macedonië Trinidad & Tobago
Dominica Maleisië Tsjechië
Duitsland Malta Uruguay
Ecuador Mauritius Vaticaanstad
El Salvador Mexico Venezuela
Estland Moldavië Verenigd Koninkrijk
Finland Monaco Verenigde Arabische Emiraten
Frankrijk Montenegro Verenigde Staten van Amerika
Grenada Nicaragua Zweden
Griekenland Nieuw-Zeeland Zwitserland
Guatemala Noorwegen  
Guyana (*1) Oostenrijk  

*1 - wel visumplicht voor Sint Maarten
*2 - houders van British National Overseas paspoorten
*3 - houders van Special Administrative Region paspoorten
*4 - alleen voor Curaçao - visumplicht voor Aruba, Sint Maarten en Caribisch Nederland
*5 - houders van Special Administrative Region paspoorten

Versoepelde visumplicht (Caribisch visa waiver programma)

 • Houders van een geldig meervoudig visum kort verblijf voor Schengengebied
  Alle houders van een geldig meervoudig inreisvisum voor het Schengengebied zijn vrijgesteld van de Caribische visumplicht.
 • Houders van een geldig meervoudig visum voor de VS en/of Canada
  Voor de volgende nationaliteiten geldt een versoepeling van de visumplicht. Houders van de onderstaande nationaliteiten met een geldig meervoudig inreisvisum voor de Verenigde Staten van Amerika en/of Canada zijn vrijgesteld van de Caribische visumplicht.
Nationaliteit Aruba Curaçao St. Maarten Caribisch NL
Bolivia versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
Colombia versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
Cuba versoepeling Geen versoepeling versoepeling versoepeling
China versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
Dominicaanse Rep. versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
Guyana visumvrij visumvrij versoepeling visumvrij
Haïti versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
India versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling
Jamaica versoepeling visumvrij versoepeling versoepeling
Peru versoepeling versoepeling versoepeling versoepeling

Hoe en waar kan een visum worden aangevraagd?

Visumplichtige toeristen moeten hun visum aanvragen en in bezit hebben vóór ze naar Aruba reizen. De aanvraag voor een visum dient in principe persoonlijk te worden ingediend bij een ambassade of consulaat (diplomatieke missies) van het Koninkrijk der Nederlanden. In enkele landen wordt door de ambassade geaccepteerd dat erkende reisagentschappen namens hun klanten de aanvraag indienen.

Voor informatie over het aanvragen van een visum en voor informatie over de openingstijden en het maken van een afspraak, kan contact opgenomen worden met de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der Nederlanden in het land herkomst. Meer informatie vindt men tevens via de website van de betreffende ambassade of consulaat. De adressen en websites van diplomatieke missies van het Koninkrijk der Nederlanden kunnen per land worden gevonden via de website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken, www.rijksoverheid.nl.

Wanneer is een uitnodiging / garantverklaring vereist bij het aanvragen van een visum?

Een visumplichtige toerist heeft een uitnodiging/garantverklaring nodig voor het aanvragen van een visum indien hij is uitgenodigd om deel te nemen aan een sportevenement door een organisatie op Aruba of wanneer hij tijdens zijn bezoek op Aruba bij een familielid of een kennis zal verblijven. De organisatie op Aruba of de persoon bij wie hij zal verblijven zal in dat geval garant moeten staan voor zijn verblijf op Aruba. De garantstellende organisatie of persoon dient via een uitnodiging/garantverklaring formulier verklaren dat hij/zij garant zal staan voor alle mogelijke kosten tijdens het verblijf van korte duur van zijn gast op Aruba. Het is de verantwoordelijkheid van de garantsteller om de uitnodiging/garantverklaring op te sturen aan de visumplichtige toerist. Het hebben van een uitnodiging/garantverklaring garandeert niet dat een visum zal worden afgegeven, het is slechts één van de voorwaarden waaraan de visumaanvrager moet voldoen.

De uitnodiging/garantverklaring en uitleg van de te volgen procedure zijn verkrijgbaar bij de DIMAS en via de website www.dimasaruba.com.

Wonen en werken op Aruba

Personen die willen wonen en werken op Aruba dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning, afgegeven door de Directie Integratie, Beleid en Toelating Vreemdelingen (DIMAS).

Voor meer informatie:

DIMAS
Wilhelminastraat 31-33
Oranjestad, Aruba
Tel: +(297) 522 1500
Fax: +(297) 522 1505
E-mail: dimas@aruba.gov.aw
Website: www.dimasaruba.com

 

Disclaimer: WorldWide TravelGuide b.v. heeft haar uiterste best gedaan om de juiste informatie op deze website te plaatsen. WorldWide TravelGuide b.v. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, kwaliteit, juistheid of schade die kan voortkomen uit deze informatie!